Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Pakalpojumi >> Ofšora plaukta uzņēmumi
Ofšora kompānijas no plaukta

Gatavie ofšora uzņēmumi ir tādi, kas ir reģistrēti jau iepriekš, bet kuri nekad nav veikuši nekādu saimniecisko darbību un kuriem nav tirdzniecības vēstures.

Šis pakalpojums ir paredzēts tiem klientiem, kuriem ir nepieciešams, lai uzņēmums tiktu izveidots maksimāli īsā laika periodā. Pērkot jau izveidotu korporatīvo identitāti, Jūs varat iegūstat:

  • Tūlītēju pieejamību;

  • Jūsu korporatīvā veidola uzlabojumu un ilgmūžību;

  • Iespēju saņemt uzņēmuma kredītkartes un kredītlīnijas. Bankas, kas strādā ar ofšora uzņēmumiem parasti pieprasa, lai tas būtu reģistrēts vismaz sešus mēnešus iepriekš.

  • Iespēja piedalīties valsts līgumu izsolē – Lai Jums būtu tiesības piedalīties valsts līgumu izsolē, daudzas valdības iestādes pieprasa, lai Jūs ar uzņēmējdarbību nodarbotos noteiktu minimālo laika periodu.

Gatavie uzņēmumi ir pieejami uzreiz un tiem ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija. Low Tax Company garantē, ka mūsu gatavajiem ofšora uzņēmumiem nav nekādu parādu vai saistību pret citiem uzņēmumiem un privātpersonām. Šos uzņēmumus esam reģistrējuši mēs paši, tāpēc varam uzņemties pilnību atbildību pār tiem.

Lūdzam sazināties ar mums, lai saņemtu jaunāko uzņēmumu sarakstu, kurus ir iespējams iegādāties nekavējoties.