Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Lielbritānija, vai arī Anglijas, Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, atrodas uz salām Rietumeiropā, uz ziemeļiem no Francijas. Valsts iekārta – konstitucionālā monarhija. Valūta – sterliņu mārciņa. Oficiālā valoda – angļu.

 

Līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLP)

Uzņēmējdarbības veids: Anglijā, Skotijā un Velsā reģistrēta līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību (LPP).

Direktori: Saskaņā ar 2000. gada Likumu par līgumsabiedrību ar ierobežotu atbildību LPP var pārvaldīt akcionāri, kas var būt arī direktori.

Akcionāri: Minimālais skaits – 2, var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Vienam no akcionāriem jābūt fiziskai personai.

Sekretāri: Attiecībā uz sekretāriem īpašu prasību nav, tomēr viens no akcionāriem var būt sekretārs.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav prasības pēc minimālā akciju kapitāla. Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 300 GBP.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukums beidzas ar saīsinājumu "LLP."

Prasības: Uzņēmuma juridiskajai adresei un sekretāram jābūt Lielbritānijā.

Informācija par faktiskā labuma guvēju (uzņēmuma īpašnieku): Direktoru un sekretāru reģistrs Lielbritānijā ir publiski pieejams. Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku var tikt sniegta tikai sekretāram un tā ir konfidenciāla.

Audits un finanšu pārskati: Nepieciešams veikt grāmatvedības uzskaiti, sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarāciju, finanšu pārskatus Uzņēmumu reģistrā (Companies House) un Iekšējo nodokļu departamentā (Inland Revenue).

Nodokļu politika: Visi ienākumi tiek dalīti starp partneriem, un tikai pēc tam ienākums tiek aplikts ar ienākuma nodokli, kas ir noteikts valstī, kur uzturas vai kur ir reģistrēts partneris. Lielbritānijā līgumsabiedrības neuzskata par uzņēmumiem, tādēļ tās neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Sīkāka informācija par nodokļiem un nodevām ir pieejama Lielbritānijas Iekšējo nodokļu departamenta mājas lapā http://www.hmrc.gov.uk/.

Papildu informācija: Ir izdevīgi izmantot partnerus, veicot starptautiskus starpniecības darījumus. Partneriem ir jāmaksā nodokļi, tikmēr viņi var būt Lielbritānijas nerezidenti un nebūt nodokļu maksātāji citās valstīs (ja partneri ir ārzonu uzņēmumi vai ārvalstu privātpersonas un viņu valstī ienākumus, gūtus ārvalstīs, neapliek ar nodokli). Tādējādi, ja uzņēmums nesaņem atvieglojumus Lielbritānijā, tam nav jāmaksā Lielbritānijas nodokļus. Līgumsabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir jāiesniedz sekojošie pārskati:

  1. Gada ienākumu deklarācijā jābūt informācijai par juridisko adresi, faktiskiem uzņēmuma īpašniekiem un pārvaldes institūcijām. To ir jāiesniedz ik pēc 12 mēnešiem, sākot ar reģistrēšanas dienu. Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz 28 dienu laikā;
  2. Finanšu pārskati sniedz informāciju par uzņēmuma finanšu darbību. Pirmo finanšu pārskatu ir jāiesniedz 10 mēnešus pēc pārskata perioda beigām. Neizpildes gadījumā pārskata periods ietver tā mēneša beigas, kas seko uzņēmuma reģistrēšanas mēnesim. Par novēlotu pārskata iesniegšanu var tikt uzlikts ievērojams naudas sods. Finanšu pārskatu jāsagatavo pamatojoties uz konta izrakstiem, līgumiem, vienošanām, pavadzīmēm. Ja uzņēmuma apgrozījums ir lielāks par 5 miljoniem GBP (apmēram 10 miljoni USD), ir nepieciešams veikt auditu. Ja uzņēmuma apgrozījums ir mazāks par 5 miljoniem GBP, tad tā pārskatus sagatavo grāmatvedis, tos paraksta partneri un uzņēmuma sekretārs iesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Privāta akciju sabiedrība

Uzņēmējdarbības veids: Anglijā, Skotijā un Velsā reģistrēta privāta akciju sabiedrība.

Direktori: Minimālais direktoru skaits – 1 (fiziskā persona) vai divi. Ja viens no direktoriem ir juridiskā persona, tad otrai jābūt fiziskai personai, jebkuras valsts rezidentam.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits – 1. Tās var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Sekretāri: Minimālais sekretāru skaits – 1. Direktors nevar būt sekretārs, ja viņš ir vienīgais direktors. Sekretāri var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 1 000 GBP.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukums beidzas ar vārdu Limited vai saīsinājumu Ltd. Lietot tādus vārdus kā National, International, Holding, Group ir atļauts tikai tad, ja tiek sniegta informācija par šāda holdinga sabiedrības, apvienības u.c. veidošanu.

Prasības: Uzņēmuma juridiskai adresei un sekretāram jābūt Lielbritānijā.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Direktoru un sekretāru reģistrs Lielbritānijā ir publiski pieejams. Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku var tikt sniegta tikai sekretāram un tā ir konfidenciāla.

Audits un finanšu pārskati: Nepieciešams veikt grāmatvedības uzskaiti, sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarāciju, finanšu pārskatus Uzņēmumu reģistrā (Companies House) un Iekšējo nodokļu departamentā (Inland Revenue).

Nodokļu politika: Sīkāka informācija par nodokļiem un nodevām ir pieejama Lielbritānijas Iekšējo nodokļu departamenta mājas lapā http://www.hmrc.gov.uk/.

Papildu informācija: Privātās akciju sabiedrības ir Lielbritānijas rezidentes un tādējādi maksā nodokļus no to starptautiski iegūtajiem ienākumiem. Jāiesniedz sekojošie pārskati:

  1. Gada ienākumu deklarācijā jābūt informācijai par juridisko adresi, faktiskiem uzņēmuma īpašniekiem un pārvaldes institūcijām. To ir jāiesniedz ik pēc 12 mēnešiem, sākot ar reģistrēšanas dienu. Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz 28 dienu laikā.
  2. Finanšu pārskati sniedz informāciju par uzņēmuma finanšu darbību. Pirmo finanšu pārskatu ir jāiesniedz 10 mēnešus pēc pārskata perioda beigām. Neizpildes gadījumā pārskata periods ietver tā mēneša beigas, kas seko uzņēmuma registrēšanas mēnesim. Par novēlotu pārskata iesniegšanu var tikt uzlikts ievērojams naudas sods. Finanšu pārskatu jāsagatavo pamatojoties uz konta izrakstiem, līgumiem, vienošanām, pavadzīmēm. Ja uzņēmuma apgrozījums ir mazāks par 5 miljoniem GBP (apmēram 10 miljoni USD), tad grāmatvedis, direktoram parakstītos, finanšu pārskatus var sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā bez auditora palīdzības. Ja uzņēmums nav veicis nekādu darbību, tad var iesniegt tā sauktos pasīvos kontus (Dormant Accounts). Pasīvos kontus var iesniegt uzņēmuma sekretārs.