Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Beliza

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Ziemeļos Belizai ir kopīga robeža ar Meksiku, dienvidos – ar Gvatemalu. Neatkarību no Lielbritānijas tā ieguva 1981. gadā. Iedzīvotāju skaits ir apmēram 2,5 miljoni. Oficiālā valoda – angļu. Nacionālā valūta – Belizes dolārs. Uzņēmumus reģistrē saskaņā ar 1990. gada Starptautisko uzņēmējsabiedrības likumu (The International Business Company Act).

Uzņēmējdarbības veids: Starptautiskā uzņēmējsabiedrība (IBC).

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Nav publiska direktoru reģistra. Informācija tiek glabāta pie pilnvarotās personas.

Akcionāri: Minimālais skaits – 1. Akcionāri var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Nav publiska akcionāru reģistra. Informācija tiek glabāta pie pilnvarotās personas.

Sekretāri: Attiecībā uz sekretāriem īpašu prasību nav.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 50 000 USD. Nav prasības pēc tā, vai apmaksāt visu vai daļu no akciju kapitāla.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi beidzas ar vārdiem Incorporated, Corporation, Limited vai saīsinājumiem Inc., Corp., Ltd., GmbH, S.A. Bez speciālas atļaujas nosaukumos nevar lietot tādus vārdus kā Bank, Insurance, Trust, Assurance, Imperial, Royal un šo vārdu atvasinājumus.

Prasības: Uzņēmumam Belizā ir jābūt reģistrētai adresei un pilnvarotai personai.

Informācija par uzņēmuma īpašnieku: Vietējie tiesību akti nepieprasa uzrādīt informāciju par faktisko uzņēmuma īpašnieku, tomēr šādai informācijai jāatrodas pie pilnvarotās personas.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju un finanšu pārskatus.

Aplikšana ar nodokli: Starptautiskām uzņēmējsabiedrībām piemēro 0% nodokļu likmi.

Papildu informācija: Ir atļautas uzrādītāja akcijas. Beliza neparādās tā sauktajos „melnajos sarakstos” kā, piemēram, vienā no FATF (Finanšu darbības operatīvā grupa cīņai pret naudas atmazgāšanu) un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) sarakstiem.