Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Bulgārija
Bulgārija

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Bulgārija atrodas Dienvidaustrumeiropā, Balkānu reģionā. Tai ir kopēja robeža ar piecām valstīm un tās austrumos atrodas Melnā jūra. Bulgārijas platība ir 111 000 km2 un aptuvenais iedzīvotāju skaits ir 7,5 miljoni. Tās galvaspilsēta, Sofija, ir viena no senākajām pilsētām Eiropā un tai ir labi sakari ar citām Eiropas daļām.

Uzņēmējdarbības veids: Privāta akciju sabiedrība.

Direktori: Uzņēmuma padomi nav obligāti jāizveido (bet to var iekļaut akcionāru līgumā). Uzņēmuma padomes uzdevums ir pārraudzīt ģenerāldirektora un uzņēmuma vadības darbu un ziņot par to akcionāru kopsapulcē. Akcionāru kopsapulce ir lēmumu pieņemoša uzņēmuma institūcija. Sapulci sasauc vismaz vienu reizi gadā. Ja vien uzņēmuma dibināšanas līgumā nav noteikts savādāk, akcionāri balso proporcionāli viņu ieguldījumam.

Akcionāri: Lai piedalītos kā pilnas atbildības partnerim uzņēmējdarbības sabiedrībā, ārvalstniekam jābūt Bulgārijas rezidentam. Ja viss kapitāls pieder vienam akcionāram, tad tā ir viena īpašnieka SIA.

Sekretāri: Sekretārs nav obligāti nepieciešams.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Akciju kapitāla lielumu ir jāizsaka Bulgārijas levā (BGN). Bulgārijas uzņēmuma standarta akciju kapitāls ir 5 000 BGN. Katra akcionāra sākumkapitālam jābūt vismaz 10 BGN. Vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk kā 10 BGN, no katra partnera kapitāla un 70% no kopējā reģistrētā kapitāla ir jāsamaksā, kad uzņēmums piesakas reģistrācijai. Ja reģistrācijas laikā skaidrā naudā netiek apmaksāts akciju kapitāls, tad to ir jāizdara laika periodā, kas ir norādīts akcionāru līgumā, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc reģistrācijas.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Ierobežojumi ir visiem vārdiem, kurus Uzņēmumu reģistrs uzskata par nevēlamiem, nosaukumiem, kas ir vienādi vai līdzīgi jau pastāvoša uzņēmuma nosaukumam, nosaukumiem, kas norāda uz nelikumīgu darbību vai norāda uz jebkādu sasitību ar karalisko vai valsts valdību, sekojošiem vārdiem un to atvasinājumiem: assurance, bank, banking, broker, brokerage, insurance, pension.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Bulgārijas uzņēmumiem nav precīzi formulēts likums par slepenību, tomēr Bulgārijas tiesību akti uzliek lielu atbildību profesionāļiem, lai saglabātu viņu klientu darbības konfidenciālas.

Audits un finanšu pārskati: Lai tiktu iekļauti regulētajā tirgū vai lai tiktu atļauta tirdzniecība brīvajā tirgū, uzņēmumiem Bulgārijā ir jāatbilst sekojošām pārskatu sniegšanas prasībām:

Visiem uzņēmumiem ir jāpublicē starpperiodu un gada pārskatus un jāiesniedz Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijā (SEC) un Centrālajā depozitārijā attiecīgi 30 un 90 dienu laikā, sākot no fiskālā perioda beigām. Uzņēmumiem Bulgārijas Fondu biržai (Bulgarian Stock Exchange) ir jāsniedz arī citu ar tirgu saistītu informāciju. Audita pārskati nav nepieciešami.

Aplikšana ar nodokli: Saskaņā ar Likumu par uzņēmumu ienākuma nodokli (Corporate Income Tax Act) visiem uzņēmumiem un līgumsabiedrībām (ieskaitot nereģistrētas līgumsabiedrības) ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodokli, kura likme ir 15%. Plānots, ka no 2006. gada uzņēmumu ienākuma nodoklis būs 12%. Bulgārijas rezidentu uzņēmumiem apliek starptautiski gūtos ienākumus. Citiem uzņēmumiem apliek ienākumus, kas iegūti Bulgārijā. Bezpeļņas organizācijām (ieskaitot valsts uzņēmumus) ir jāmaksā nodoklis par savu darījumu aktivitāti. Kaut arī filiāles nav juridiskās personas, nerezidentu uzņēmumu filiālēm ir atsevišķa bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins. Nerezidentu uzņēmumu filiāles ienākumi ir apliekami ar uzņēmumu ienakuma nodokļa standartlikmi 15% apmērā.

Konvencijas pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem:

Bulgārija ir noslēgusi konvencijas pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem (Double Taxation Treaties) ar sekojošām valstīm: Albānija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Dienvidkoreja, Dienvidslāvija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Indija, Indonēzija, Īrijas Republika, Japāna, Kazahstāna, Kipra, Krievijas Federācija, Ķīna, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Maroka, Moldova, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Singapūra, Sīrija, Somija, Spānija, Šveice, Taizeme, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Vjetnama, Ziemeļkoreja, Zimbabve, Zviedrija.