Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Gibraltārs
Gibraltārs

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Gibraltārs ir pilsēta un osta uz Gibraltāra klints, kas atrodas Pireneju pussalā, Spānijas dienvidu galā, tieši pretī Āfrikas ziemeļu krastam. Ģeogrāfiskā novietojuma dēļ Gibraltārs valda pār ieeju Vidusjūrā. Nacionālā valūta – Gibraltāra sterliņu mārciņa (GBP), kas ir vienota ar Apvienotās Karalistes mārciņu.

Uzņēmējdarbības veids: Nerezidentu uzņēmums.

Direktori: Minimālais direktoru skaits – 1, kas var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Ir nepieciešams direktora vārds, uzvārds, nacionalitāte, adrese, nodarbošanās un pases kopija. Informācija par direktoriem parādās publiskajā reģistrā.

Akcionāri: Akcionāru skaits Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību var būt no 1 līdz 50. Gadījumos, kad ir tikai viens vienīgs akcionārs, kas var būt fiziskā vai juridiskā persona, uzņēmuma memorandā un statūtos būtu jāiekļauj speciāls punkts, kur teikts, ka uzņēmumā ir tikai viens akcionārs. Nevar emitēt uzrādītāja akcijas.

Sekretāri: Katram Gibraltārā reģistrētam uzņēmumam ir jābūt juridiskai un faktiskai adresei Gibraltārā, kas būtu jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Ir labi, ja uzņēmumā ir sekretārs, kas ir Gibraltāra rezidents.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Gibraltāra SIA var tikt reģistrēta ar atļauto akciju kapitālu 2 000 mārciņu lielumā, kas ir maksimālais akciju kapitāls, kas piesaista minimālā akciju kapitāla nodokli.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Bez speciālas atļaujas nerezidentu uzņēmums nevar lietot nosaukumu, kas ir vienāds vai līdzīgs jau pastāvoša uzņēmuma nosaukumam; nosaukums, kas pēc Uzņēmumu reģistra lēmuma ir nevēlams vai aizvainojošs, kas norāda uz jebkādu sasitību ar karalisko vai valsts valdību, vai norāda uz darbību, kas saistīta ar banku darījumiem vai finanšu nozari, piemēram, Association, Bank, Imperial, Assurance, Group, International, Royal vai Trust.

Lai sekojošie vārdi tiktu lietoti uzņēmuma nosaukumā ir nepieciešama speciāla atļauja no Gibraltāra varas institūcijām, ko ir gandrīz neiespējami iegūt. Sekojošie vārdi uzņēmumu nosaukumos netiek pieņemti:
British, National, Gibraltar vai Great Britain, Authority, board vai council, Association, Federation vai Society, Patent vai Patentee, Chamber of Commerce, un/vai Trade un/vai Industry, Co-operative, Group Holding(s), Post office, Giro vai Stock Exchange, Register vai registered, Friendly Society vai Industrial Provident Society, Trade Union, Charter vai Chartered, Benevolent, Foundation vai Fund, Chemist vai Chemistry, vai Pharmaceutical, Police, Customs, Immigration, Foundation, School vai University vai College; Club, Authority, Council, Federation, Institute, Trust, Investment Trust, Unit Trust, Bank, Directors, Financial, Savings, Commodities, Brokers, Credit, Nominee, Dire.

Audits un finanšu pārskati: Gada pārskatus ir jāiesniedz izmantojot sekojošus noteikumus:

Maziem uzņēmumiem ir jāiesniedz tikai saīsinātā bilance. Šajā gadījumā nav nepieciešams uzrādīt peļņas un zaudējumu aprēķinu vai audita ziņojumu.

Mazam uzņēmumam ir jāizpilda vismaz 2 (divus) no sekojošiem nosacījumiem:

 • Neto apgrozījums nevar pārsniegt 4,8 miljonus GBP;
 • Bilances kopsumma nevar pārsniegt 2,4 miljonus GBP;
 • Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā nevar pārsniegt 50 cilvēkus gadā.

Vidējiem uzņēmumiem ir jāiesniedz peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci un audita ziņojumu, bet informācija peļņas un zaudējumu aprēķinā var būt saīsināta (ierobežota informācija). Vidējiem uzņēmumiem arī ir jāizpilda vismaz 2 no sekojošiem nosacījumiem:

 • Neto apgrozījums nevar pārsniegt 19,2 miljonus GBP;
 • Bilances kopsumma nevar pārsniegt 9,6 miljonus GBP;
 • Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā nevar pārsniegt 250 cilvēkus gadā.

Lielajiem uzņēmumiem ir jāiesniedz peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci un audita ziņojumu. Pārskati publiski nav pieejami.

 • Tiek glabāts un uzturēts direktoru vadības reģistrs;
 • Tiek uzturēts akcionāru vadības reģistrs. Fiktīvais uzņēmuma īpašnieks var nodrošināt faktiskā uzņēmuma īpašnieka konfidencialitāti.
 • Nerezidentu uzņēmumu reģistrētajai adresei jābūt Gibraltārā, kur ir jāglabā uzņēmuma direktoru, akcionāru un sekretāru reģistru kopums.

Nodokļu politika: Nerezidentu uzņēmumu ienākumus neapliek ar nodokli, ja tie nav iegūti Gibraltāra teritorijā vai sūtīti uz to.

Lai kvalificētos nerezidentu statusam, uzņēmumu ir jāpārvalda un jāvada ārpus Gibraltāra teritorijas. Nerezidentu uzņemumus neapliek ar vietējiem nodokļiem, izņemot uzņēmumu ienākumu nodokli, ar ko apliek ienākumus, kas tiek sūtīti uz Gibraltāru. Nerezidentu vadītiem uzņēmumiem ir atļauta tirdzniecība Gibraltāra teritorijā un ar Gibraltāra uzņēmumiem, bet tādā gadījumā uzņēmumu ienākumu nodoklis ir 35%.

Prasības nerezidentu uzņēmuma statusa iegūšanai:

 • Uzņēmuma īpašniekiem jābūt nerezidentiem. Rezidentiem un Gibraltāra iedzīvotājiem var nepiederēt akcijas vai procenti uzņēmumā;
 • Direktori var būt jebkuras nacionalitātes un jābūt nerezidentiem;
 • Visas valdes sapulces ir jānotur ārpus Gibraltāra.