Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Honkonga
Honkonga

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Honkonga ir Ķīnas Tautas Republikas speciālais administratīvais reģions. 1997. gadā tā beidza pastāvēt kā Lielbritānijas kolonija. Nacionālā valūta – Honkongas dolārs (HKD). Iedzīvotāju skaits ir apmēram 6,5 miljoni.

Uzņēmējdarbības veids: Privāta akciju sabiedrība.

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Akcionāri: Minimālais skaits – 1. Akcionāri var būt privātas vai juridiskas personas, jebkuras valsts rezidenti.

Sekretāri: Minimālais skaits – 1. Direktors nevar būt sekretārs, ja viņš ir vienīgais direktors. Sekretāri var būt privātas vai juridiskas personas, Honkongas rezidenti.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 10 000 HKD (apmēram 1300 USD).

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi beidzas ar vārdu Limited vai saīsinājumu Ltd. Bez speciālas atļaujas nosaukumos nevar lietot tādus vārdus kā Asset Management/Manager, Bank/Banking, Broker/Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian/Custody, Dealer/Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Finance/Financial, Fund, Future, Insurance, Lending/Loan/Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust/Trustee un šo vārdu atvasinājumus.

Prasības: Uzņēmuma juridiskai adresei un pilnvarotai personai ir jābūt Honkongā.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Direktoru un akcionāru reģistrs Honkongā ir publiski pieejams. Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku var būt pieejama tikai pilnvarotajai personai un publiski nav pieejama.

Audits un finanšu pārskati: Nepieciešams veikt grāmatvedības uzskaiti, sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarāciju un finanšu pārskatus.

Nodokļu politika: Par ienākumiem, kas iegūti no ārvalstīm, piemēro 0% nodokļu likmi. Ārpus Honkongas teritorijas iegūto peļņu apliek ar nodokli 16,5% apmērā. Sīkāka informācija par nodokļiem un nodevām ir pieejama Honkongas valdības Iekšējo nodokļu departamenta (Inland revenue department of Hong Kong government) mājas lapā http://www.ird.gov.hk/.

Papildu informācija: Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz gada pārskats, kurā ir informācija par uzņēmuma dibinātājiem, direktoriem, un citi papildus dati. Vietējam licencētam grāmatvedim, kas ievēro vietējos audita likums, sagatavojot kārtējo pārskatu, ir jāveic finanšu pārbaudi grāmatvedības dokumentiem.

Ja uzņēmums veic savu darbību Honkongas iekšējā teritorijā, tā ienākumus apliek ar nodokli 16,5% apmērā.