Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Jaunzēlande
Jaunzēlande

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Jaunzēlande atrodas Klusā okeāna dienvidu daļā, austrumos no Austrālijas. Jaunzēlande ir daļa no Britu Sadraudzības. Oficiālā valoda – angļu. Nacionālā valūta – Jaunzēlandes dolārs (NZD).

Uzņēmējdarbības veids: Privāta akciju sabiedrība.

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Akcionāri: Minimālais skaits – 1. Akcionāri var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Ja vismaz 25% akciju pieder Jaunzēlandes nerezidentam, uzņēmumam ir nepieciešams veikt ikgadēju auditu.

Sekretāri: Attiecībā uz sekretāriem īpašu prasību nav.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav prasības par minimālo akciju kapitālu. Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 1000 NZD.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi beidzas ar vārdu Limited vai saīsinājumu Ltd. Bez speciālas atļaujas nosaukumos nevar lietot tādus vārdus kā National, Bank, Chamber of Commerce, Insurance, Municipal, State, Royal un šo vārdu atvasinājumus.

Informācija par faktiskā labuma guvēju: Direktoru un akcionāru reģistrs Jaunzēlandē ir publiski pieejams. Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku var būt pieejama tikai uzņēmuma sekretāram un publiski nav pieejama.

Audits un finanšu pārskati: Katru gadu nepieciešams veikt grāmatvedības uzskaiti, sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarāciju un finanšu pārskatus, pat ja uzņēmums nav sācis nekādu darbību. Ja vairāk kā 25% akciju pieder nerezidentam, auditoram jāapstiprina pārskatus.

Aplikšana ar nodokli: Uzņēmumiem, kuru akcionāri ir nerezidenti, uzņēmuma ienākuma nodoklis ir 33%. Sīkāka informācija par nodokļiem un nodevām ir pieejama Jaunzēlandes Iekšējo nodokļu departamenta mājas lapā http://www.ird.govt.nz/.

Papildu informācija: Jaunzēlandi neuzskata par valsti ar zemu nodokļu nastu. Politiska un reģionāla stabilitāte. Nav kapitāla piauguma nodokļa (nodoklis par akciju un aktīvu pārdošanu). Gada ienākumu deklarāciju iesniedz pārskata gada beigās, ikmēneša pārskati nav nepieciešami.