Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Kipra

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Kipras republika ir sala Vidusjūras austrumos. Tā ir suverēna valsts, kuras valsts iekārta ir prezidentālā demokrātija. Nacionālā valūta – Kipras mārciņa (CYP).

Uzņēmējdarbības veids: Privāta akciju sabiedrība.

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas; nav nepieciešams būt Kipras rezidentiem.

Akcionāri: Minimālais skaits – 1.

Sekretāri: Visiem Kipras uzņēmumiem ir jābūt sekretāram, kas var būt fiziskā vai juridiskā persona. 

Atļautais akciju kapitāla lielums: Akciju kapitāla lielumu nepieciešams noteikt Kipras mārciņās. Minimālais atļautais, emitētais un samaksātais akciju kapitāla lielums ārzonu uzņēmumam Kiprā ir 1 000 CYP. Uzņēmumiem, kas vēlas veikt Kiprā saimniecisko darbību ar faktisku klātbūtni, minimālais akciju kapitāls ir 10 000 CYP.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi var būt grieķu valodā vai jebkurā citā valodā, izmantojot latīņu alfabētu. Nav atļauts lietot vārdus: asset management, asset manager, assurance, bank, banking, broker, brokerage, capital, credit, currency, custodian, custody, dealer, dealing, deposit, derivative, exchange, fiduciary, finance, financial, fund, future, insurance, lending, loan, lender, option, pension, portfolio, reserves, savings, security, stock, trust vai trustees.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Informāciju par akcionāru un direktoru vārdiem, viņu adresēm, nacionalitātēm un viņu pašu kopijas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Audits un finanšu pārskati: Pārbaudītos finanšu pārskatus ir jāiesniedz Nodokļu inspekcijā un Uzņēmumu Reģistrā.

Nodokļu politika: Kiprā reģistrētos uzņēmumus, kurus pārvalda un vada no ārzemēm, ar nodokļiem apliek tikai Kiprā iegūtos ienākumus. Ārzonas uzņēmums Kiprā ir atbrīvots no nodokļiem uz ārzemju dividendēm, procentiem un ienākumiem no jebkuras pastāvīgās ārvalstu pārstāvniecības, kā arī ir nodokļu atvieglojumi un ārvalstīs iegūtu zaudējumu atlīdzināšana. Uzņēmumiem nav tiesības uz atvieglojumiem, kas ir noteikti Konvencijās pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem (Double Taxation treaties), bet uz tiem neattiecas šādu konvenciju informācijas apmaiņas noteikumi.

Papildu informācija: Ja Kipras uzņēmumu pārvalda un vada no ārvalsts, tad Kiprā uzņēmumu neapliek ar nodokli. Tomēr būtu jāievēro, ka tādā gadījumā uzņēmums var nesaņemt priekšrocības no Kipras konvencijām pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem. Retos gadījumos uzņēmumu apliek ar nodokli jurisdikcijā, kur tas tiek pārvaldīts un vadīts.