Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Māršala salas
Māršala salas

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Māršala salas atrodas Klusā okeāna ziemeļos, apmēram pa vidu Havaju salām un Austrālijai. Tā ir neatkarīga suverēna valsts Āzijas un Klusā okeāna reģionā un strauji augošs ārzonu finanšu centrs. Oficiālā valoda – angļu. Nacionālā valūta – ASV dolārs.

Uzņēmējdarbības veids: Starptautiskā uzņēmējsabiedrība (IBC).

Direktori: Māršala salu uzņēmumiem minimālais direktoru skaits – 1. Direktors var būt juridiskā persona. Direktoru vārdi neparādās publiskajā reģistrā. Nav nepieciešams, lai direktors būtu rezidents.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits – 1. Akcionārs var būt fiziskā vai juridiskā persona. Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku un akcionāriem publiski nav pieejama.

Sekretāri: Katram Māršala salās reģistrētam uzņēmumam ir jābūt juridiskai un faktiskai adresei Māršala salās, kas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Ir nepieciešama pilnvarota persona, lai nodrošinātu, ka uzņēmumam ir pārstāvis, kas uzturas pēc noteiktas adreses, kur uzņēmuma vārdā saņem visus oficiālos paziņojumus. Māršala salu uzņēmumam ir jābūt sekretāram, kas var būt fiziskā vai juridiskā persona. Uzņēmuma sekretārs var būt jebkuras nacionalitātes un nav nepieciešams, lai būtu Māršala salu rezidents.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav prasības pēc minimālā akciju kapitāla. Standarta atļautais akciju kapitāls ir 500 akcijas bez nominālvērtības vai akciju kapitāls ar nominālo vērtību līdz pat 50 000 USD. Atļautais akciju kapitāls var būt jebkurā valūtā. Minimālais emitēto akciju kapitāls ir vai nu viena akcija bez nominālvērtības vai viena akcija ar nominālo vērtību. Māršala salu uzņēmumam var būt reģistrētās akcijas, akcijas bez nominālvērtības, priekšrocību akcijas, izpērkamās akcijas, akcijas ar nominālo vērtību vai bez tās un akcijas ar balsošanas tiesībām vai bez tām.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Māršala salu uzņēmumu nosaukumiem ir jābeidzas ar sekojošiem vārdiem vai to saīsinājumiemLimited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima utt. Nosaukumi var būt jebkurā valoda, ja vien tiek izmantoti latīņu burti un atļautie standarta uzņēmuma piedēkļi. Nevar lietot sekojošos vārdus: Trust, Bank, Insurance. Kā arī Foundation, Charity un citi vārdi var būt aizliegti pēc Uzņēmumu reģistra ieskata. Nosaukumi, kas norāda uz jebkādu sasitību ar vietējām pašvaldībām, štata vai valsts valdību, parastos gadījumos ir aizliegti. Ja uzņēmuma nosaukums ir svešalodā, Uzņēmumu reģistrs var pieprasīt angļu tulkojumu, lai pārliecinātos, ka ir atļauts lietot piedāvāto nosaukumu.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Direktoru un akcionāru vārdi nav jaiesniedz valdībai vai pinvarotajai personai un neparādās publiskajā reģistrā.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešams varas institūcijām iesniegt revidētus gada pārskatus un nodokļu deklarācijas, tomēr uzņēmumam ir jāglabā finanšu pārskatus, kas atspoguļotu uzņēmuma finanšu stāvokli.

Nodokļu politika: Māršala salu nerezidentu uzņēmumi, ieskaitot visas akciju sabiedrības, līgumsabiedrības, komandītsabiedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību, Māršala salās ir atbrīvoti no jebkāda veida nodokļiem. Ar nodokļiem netiek aplikti visi ienākumi, peļņa, dividendes, autoratlīdzības, kompensācijas vai cita veida ieņēmumi.

Papildu informācija: Direktoru un akcionāru sapulces ir jānotur Māršala salās; nekādu prasību par ikgadējo kopsapulci nav. Visas sapulces ārpus Māršala salām var tikt veiktas pa telefonu vai citiem elektroniskiem līdzekļiem. Pārmaiņus, direktori un akcionāri var izmantot deleģēto balsošanu.