Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Panama

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Panamas Republika atrodas starp Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Ziemeļos tai ir kopēja robeža ar Kostariku, dienvidos – ar Kolumbiju. Iedzīvotāju skaits ir apmēram 2,5 miljoni. Oficiālā valoda – spāņu. Nacionālā valūta – balboa, kurai ir vienāda vērtība ar ASV dolāru, kas Panamas Republikā arī ir oficiāls maksāšanas līdzeklis. 1927. gadā bija pieņemts Uzņēmējsabiedrības likums (priekš Sociedades Anonimas = Akciju sabiedrībām), kas pārņēma daudzus aktus no ASV Delavēras štata Uzņēmējsabiedrības likuma (Company Law).

Uzņēmējdarbības veids: Sociedades Anonimas (S.A.).

Uzņēmuma dibinātāji: Suscriptores. Minimālais skaits – 2. Tās var būt tikai fiziskās privātpersonas, jebkuras valsts rezidenti, kas personīgi vērsīsies pie Panamas Republikas notāra vai konsulāta, lai varētu dibināt uzņēmumu. Likums katram no viņiem dod tiesības uz vienu akciju.

Direktori un amatpersonas: Directores/Dignatarios. Tās var būt privātās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Minimālais direktoru skaits – 3. Minimālais amatpersonu skaits – 3 (priekšsēdētājs, finanšu rīkotājs un sekretārs). Direktori var būt arī amatpersonas. Informācija par amatpersonām un direktoriem ir publiski pieejama.

Akcionāri: Reģistrēšanas laikā minimālais akcionāru skaits – 2. Akcionāri var būt privātās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Pēc laika uzņēmumā var būt arī viens akcionārs. Ir atļautas uzrādītāja akcijas.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Standarta deklarētais akciju kapitāls ir 10 000 USD. Nav likumīgu prasību par to, vai reģistrēšanas laikā maksāt visu vai daļu no akciju kapitāla.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi beidzas ar Corporation, Corp., Inc., S.A. (Sociedad Anonima). Nav atļauti nosaukumi, kas beidzas ar vārdu Limited, ja vienīgi tam neseko kāds no atļautajiem nobeigumiem. Bez speciālas atļaujas nosaukumos nevar lietot tādus vārdus kā Bank, Building society, Insurance, Assurance, Reinsurance, Trust, Trustees, Chamber of Commerce, Municipal un šo vārdu atvasinājumus.

Obligātās prasības ofšora dibināšanai: Uzņēmumam Panamā ir jābūt reģistrētai adresei un pilnvarotai personai, kam jābūt Panamas juristam vai juristu organizacijai.

Informācija par akcionāriem vai faktiskajiem uzņēmuma īpašniekiem: Informācija par akcionāriem nav publiski pieejama. Pēc principa „pazīsti savu klientu” (Know Your Client) informācija par faktiskajiem uzņēmuma īpašniekiem var būt pieejama tikai pilnvarotajai personai un ir konfidenciāla.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešamības iesniegt gada ienākumu deklarāciju un finanšu pārskatus, ja uzņēmums negūst ienākumus no citiem avotiem Panamas teritorijā.

Nodokļu politika: Ja uzņēmums negūst ienākumus no citiem avotiem Panamas teritorijā, tam piemēro 0% nodokļu likmi. Saskaņā ar Panamas tiesību aktiem uzņēmums, kas negūst ienākumus no citiem avotiem Panamā, netiek uzskatīts par nodokļu maksātāju.

Konvencijas pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem: Šādu konvenciju Panama nav noslēgusi ne ar vienu valsti.

Papildu informācija: Panama neparādās tā sauktajos „melnajos sarakstos” kā, piemēram, vienā no FATF (Finanšu darbības operatīvā grupa cīņai pret naudas atmazgāšanu) un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) sarakstiem. Nav nepieciešamības minēt uzņēmuma mērķus tā dibināšanas dokumentos. Vietējie tiesību akti atzīst šādas informācijas elastīgumu. Panamas publiskajā reģisrā nav informācijas par akcionāriem un tā nav pieejama pēc trešo personu pieprasījuma. Uzņēmumiem Panamā nav atļauts veikt darbību un vienlaicīgi darboties kā apdrošināšanas, pārapdrošināšanas sabiedrībai, pārvaldīt ieguldījumu fondus, īstenot kolektīvo ieguldījumu plānus, darboties kā depozitārijam, citiem vārdiem sakot, veikt jebkura veida apdrošināšanas vai banku darbību bez speciālas licences. Uzņēmuma direktors var būt jebkuras nacionalitātes un ne obligāti Panamas rezidents. Panamas uzņēmumam ir jāmaksā valsts nodevu par licenču atjaunināšanu un ikgadēji jāmaksā pilnvarotajai personai par tā sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmumiem, kas reģistrējušies pirmajos sešos mēnešos, maksājuma periods sākas no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Uzņēmumiem, kas reģistrējušies otrajā pusgadā – no 1. jūlija līdz 31. decembrim.