Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Seišelu salas
Seišelu salas

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Seišelu salas atrodas Indijas okeānā, starp Āfrikas austrumu krastu un Indiju. Šī neatkarīgā republika ir viens no progresējošajiem ārzonu centriem pasaulē ar konkurētspējīgu likumdošanu, kas padara reģistrēšanu samērā vienkāršu, tajā pat reizē nodrošinot investoru uzticēšanos un privātumu.

Uzņēmējdarbības veids: Starptautiskā uzņēmējsabiedrība (IBC).

Direktori: Minimālais direktoru skaits – 1, kas var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Direktori var būt jebkuras nacionalitātes un var arī nebūt Seišelu salu rezidenti. Informācija par direktoriem nav publiskajā reģistrā. Šī informācija glabājas tikai pie pilnvarotās personas un ir pilnīgi konfidenciāla.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits ir viens, kas var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Akcionāri var būt jebkuras nacionalitātes un nav jābūt Seišelu salu rezidentam. Informācija par direktoriem neparādās publiskajā reģistrā. Šāda informācija tiek glabāta tikai pie pilnvarotās personas un ir konfidenciāla.

Sekretāri: Juridiskajai adresei ir jāatrodas Seišelu salās pie pilnvarotās personas. Seišelu salu IBC nav nepieciešamības pēc uzņēmuma sekretāra, lai gan parasti uzņēmumā ieceļ sekretāru. Sekretārs var būt fiziskā vai juridiskā persona, jebkuras nacionalitates un nav obligāti jābūt Seišelu salu rezidentam.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav prasības pēc minimālā akciju kapitāla. Standarta atļautais akciju kapitāls ir 100 000 USD. Minimālais emitēto akciju kapitāls var būt viena akcija bez nominālvērtības vai viena akcija ar nominālo vērtību. Reģistrētās akcijas, uzrādītāja akcijas, akcijas bez nominālvērtības, priekšrocību akcijas, izpērkamās akcijas un akcijas ar balsošanas tiesībām vai bez tām.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Seišelu salu uzņēmumu nosaukumiem ir jābeidzas ar tādiem vārdiem vai to saīsinājumiem kā Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme. Var lietot arī daudzus citus piedēkļus, kā BV, GmbH un SARL. Ir nepieciešama atļauja, lai nosaukumā lietotu sekojošus vārdus: Bank, Insurance, Assurance, Re-Insurance, Trust, Trustee, Savings, Royal, Asset management, Fund Management, Investment Fund, Building Society, Municipal, Chartered. Nosaukumi, kas norāda uz jebkādu sasitību ar vietējām pašvaldībām, štatu vai valsts valdību, parast ir aizliegti. Nosaukums var būt jebkurā valodā, tomēr ir jābūt tā tulkojumam angļu vai franču valodā. Dokumenti var būt angļu valodā vai divās valodās – angļu un ķīniešu – vai jebkurā citā valodā, kurai papildus ir tulkojums angļu vai franču valodā.

Informācija par patiesā labuma guvēju (faktisko uzņēmuma īpašnieku): Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku ir konfidenciāla un to var glabāt tikai pie pilnvarotās personas.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešams varas institūcijām iesniegt revidētus gada pārskatus un nodokļu deklarācijas, tomēr uzņēmumam ir jāglabā finanšu pārskatus, kas atspoguļo uzņēmuma finanšu stāvokli.

Nodokļu politika: Saskaņā ar likumu Seišelu salu IBC nav jāmaksā nodokļi vai nodevas par ienākumiem vai peļņu. Tie arī ir atbrīvoti no valsts nodevas par mantas nodošanu un jebkādu valūtas maiņas kontroli.