Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Sentkitsa un Nevisa
Sentkitsa un Nevisa

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Sentkitsa un Nevisa atrodas Aizvēja salās, ziemeļu daļā Karību jūras austrumos, aptuveni 1 000 jūdzes uz dienvidaustrumiem no Maiami. Kopējā Sentkitsas un Nevisas sauszemes platība ir apmēram 36 kvadrātjūdzes. Aptuvenais iedzīvotāju skaits ir mazliet vairāk kā 10 000.

Uzņēmējdarbības veids: Nerezidentu atbrīvotais uzņēmums (Non-resident Exempt Company).

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Akcionāri: Minimālais skaits – 1. Akcionāri var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti.

Sekretāri: Sentkitsas un Nevisas atbrīvotajam uzņēmumam ir jābūt uzņēmuma sekretāram, kas var būt fiziskā vai juridiskā persona, jebkuras nacionalitātes un nav nepieciešams, lai būt Sentkitsas un Nevisas rezidents.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Minimālais emitēto akciju kapitāls ir viena akcija bez nominālvērtības vai viena akcija ar nominālo vērtību.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumos ir jāiekļauj tādus vārdus kā corporation, incorporated, company, limited vai to saīsinājumus, vai citus vārdus, kas identificē uzņēmumu. Bez speciālas atļaujas sekojošos vārdus vai to svešvalodas sinonīmus nevar lietot uzņēmuma nosaukumā: bank, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, fund management, investment fund, municipal, Chamber of Commerce, University.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Saskaņā ar Sentkitsas un Nevisas Augstākās tiesas lēmumu informācija par uzņēmumiem ir pieejama trešām personām.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešamības varas institūcijām iesniegt revidētus gada pārskatus un nodokļu deklarācijas, tomēr uzņēmumam ir jāglabā finanšu pārskatus, kas atspoguļo uzņēmuma finanšu stāvokli. Uzņēmuma pārskatus var glabāt jebkurā pasaules vietā.

Nodokļu politika: Nerezidentu uzņēmumi tiek atbrīvoti no visa veida nodokļiem.