Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Sentlūsija
Sentlūsija

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Sentlūsija atrodas Karību jūras austrumos. Tā ieguva autonomiju 1967. gadā, bet 1979. gadā ieguva neatkarību kā viena no Britu Sadraudzības dalībvalstīm. Tā kā Sentlūsija bija viena no pēdējām valstīm, kas sāka piedāvāt finanšu pakalpojumus, tai ir tīra reputācija ar stingriem licencēšanas likumiem un noteikumiem. Paralēli stabilai demokrātijai Sentlūsijā ir arī mūsdienīgi telekomunikāciju pakalpojumi. Šī sala, ar uzlabojošos infrastruktūru un tehnoloģiju, strauji kļūst par nozīmīgu darījumu centru.

Uzņēmējdarbības veids: Starptautiskā uzņēmējsabiedrība (IBC).

Direktori: Sentlūsijas starptautiskā uzņēmējsabiedrībā minimālais direktoru skaits – 1. Direktors var būt arī juridiskā persona. Informācija par direktoriem nav publiskajā reģistrā.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits – 1, kas var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Informācija par faktiskajiem uzņēmuma īpašniekiem un akcionāriem publiskajā reģistrā nav.

Sekretāri: Sentlūsijas IBC juridiskai adresei un pilnvarotajai personai ir jābūt Sentlūsijā. Pilnvarotā persona var būt fizikā vai juridiskā persona, kas ir Sentlūsijas rezidents. Visas pilnvarotās personas regulē, lai nodrošinātu profesionālu un efektīvu pakalpojumu.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav prasības pēc minimālā akciju kapitāla. Standarta atļautais akciju kapitāls ir 50 000 USD. Minimālais emitēto akciju kapitāls var būt viena akcija bez nominālvērtības vai viena akcija ar nominālo vērtību. Emitētās akcijas ir pilnībā jāapmaksā. Ir atļautas reģistrētās akcijas, akcijas bez nominālvērtības, priekšrocību akcijas, izpērkamās akcijas un akcijas ar balsošanas tiesībām vai bez tām. Uzrādītāja akcijas nav atļautas.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Sentlūsijas uzņēmumu nosaukumiem ir jābeidzas ar vienu no sekojošiem vārdiem vai to saīsinājumiem – Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima. Ir nepieciešama atļauja, ja tiek lietoti vārdi: Bank, Insurance, Assurance, Re-Insurance, Trust, Trustee, Savings, Royal, Asset management, Fund Management, Investment Fund, Building Society, Municipal, Chartered. Nosaukumi, kas norāda uz jebkādu sasitību ar vietējām pašvaldībām, štata vai valsts valdību, parast ir aizliegti.

Informācija par faktisko labuma guvēju (īpašnieku): Direktoru un akcionāru vārdus nav nepieciešams iesniegt varas institūcijām vai pilnvarotajai personai, un tie neparādās publiskajā reģistrā.

Direktoru un akcionāru vārdus ir jāiesniedz pilnvarotajai personai, ja uzņēmums piesaista investīciju fondus no sabiedrības un/vai nodarbojas ar līdzīgām investīciju darbībām citu personu vai uzņēmumu vārdā.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešami, ja vien uzņēmums nav licencēts. Standarta IBC nav nepieciešams sagatavot revidētus finanšu pārskatus, ja vien tas neizvēlas maksāt nodokli ar likmi 1% apmērā. Tomēr ir jāglabā visus finanšu ierakstus, lai jebkuram akcionāram vai direktoram reģistrētajā adresē tie būtu pieejami.

Nodokļu politika: Sentlūsijas IBC var izvēlēties būt atbrīvota no ienākuma nodokļa vai var izvelēties, lai tās ienākumi būtu aplikti ar ienākuma nodokli 1% apmērā. Kā arī starptautiskām uzņēmējsabiedrībām nav jāmaksā valsts nodeva, ieturētais nodoklis un kapitāla pieauguma nodoklis.

Papildu informācija: Starptautiskās uzņēmējsabiedrības var izvēlēties vai būt atbrīvotām no ienākuma nodokļa vai maksāt nodokli ar likmi 1% apmērā, ja tas viņiem būs izdevīgi saskaņā ar savstarpējās nodokļu vienošanās noteikumiem. Likums par starptautiskām uzņēmējsabiedrībām (IBC Act) ļauj uzņēmumiem, kas ir atbrīvoti no nodokļiem, izvēlēties maksāt ienākuma nodokli ar likmi 1% apmērā. Nav savstarpējas vienošanās, kas ļauj uzņēmumiem, kas ir izvēlējušies maksāt nodokli, mainīt savu izvēli.